Phân loại tính cách xác định công việc phù hợp.

0

Làm thế nào để chọn nghề thích hợp với tính cách, cũng như xác định xem tính cách phù hợp với công việc., khả năng, sở thích của mình nhằm mục đích cho tài trí và năng khiếu của mình được phát huy. Đây là một vấn đề mà các bạn thất nghiệp cần suy xét.

Có người bất kể bản thân có hợp với công việc đó hay không, chỉ vì lợi ích tạm thời mà cố giành lấy, rốt cuộc họ không những không phát huy được tài năng của mình, ngược lại còn có thể ôm hận cả đời trong khi đó cũng có thể mang lại những tổn thất không nên có trong đơn vị của mình.

Bởi thế, người thất nghiệp trong thời điểm tìm việc làm nên hiểu rõ tính cách phù hợp với công việc, khả năng và sở thích của chính bản thân mình.Sau đó, căn cứ những yêu cầu của xã hội mà chọn cho mình một nghề thích hợp để bản thân có thể phát huy được.

Phương pháp này gọi là cách “tự nhận xét bản thân”

Một học giả nổi tiếng người Mỹ thông qua việc nghiên cứu con người, ông đã chia con người làm 6 loại như sau:

Con người thực tế: Con người thực tế quen tìm mục tiêu và sáng lập mục tiêu. Họ thích sử dụng công cụ, máy móc họ dễ làm quen với con người và động vật, có thể thích ưng với tự nhiên khách quan, hoàn cảnh với nhiệm vụ cụ thể. Họ thích hợp với sự lao động của kỹ năng và tính cách phù hợp với công việc như nông nghiệp, công nghiệp, giao tiếp xã hội.

Con người xã hội: Con người xã hội quen với sự lựa chọn những công việc về mặt kỹ năng hay sự vận dụng mối quan hệ giữa người với người. Tính cách của họ phù hợp với công việc công tác xã hội, hỏi ý kiến, hòa giải, giáo dục và những công việc từ thiện.

Con người thông thường: Con người thông thường thì quên với việc chọn lấy những mục tiêu và nhiệm vụ theo truyền thống và được xã hội thừa nhận. Họ thích hợp trong việc xử lý các công việc cần nhiều tin tức, rồi tiến hành hệ thống hóa chúng lại mỗi ngày. Họ có thể làm kế toán, các công việc từng loại trong cơ quan hay các công việc hành chánh.

Con người trí tuệ: Con người trí tuệ quen với việc lựa chọn môi trường sinh sống để tiến hành những công việc vận dụng trí tuệ, từ vựng, kí hiệu. Tính cách phù hợp với công việc mang tính trừu tượng, sáng tạo, phù hợp với nghề nghiên cưu khoa học, dạy học, sáng tác.

Con người sự nghiệp: Con người sự nghiệp quan với lựa chọn những công việc cần có năng lượng cao, nhiệt tình cao. Những công việc đó phải mang tính khai thác, nhiệm có tác dụng mấu chốt, thúc đẩy. Tính cách phù hợp với công việc ra lệnh, chỉ huy, quản lý người khác, công việc quản lý, tổ chức, ngoại giao, chính trị…

Con người nghệ thuật: Con người nghệ thuật quen với việc vận dụng tình cảm, trực giác, sức tưởng tượng  nhằm sáng tạo hình tượng nghệ thuật hoặc các sản phẩm nghệ thuật. Tích cách phù hợp với những công việc sử dụng tình cảm, trí tưởng tượng đẻ lý giải, sáng tạo hình thức nghệ thuật.

Khi chọn nghề nghiệp, cũng như xác định tính cách phù hợp với công việc nào bạn có thể tham khảo sự phân loại tính cách trên. Chúc bạn chọn cho mình 1 nghề phù hợp.

 http://hanhtrinhdelta.edu.vn/

Nhóm tác giả: HanhtrinhDelta

(Nguồn:  Bí quyết chọn nghề hợp năng lực).

 

Bình Luận Bài Viết
Phân loại tính cách xác định công việc phù hợp.
Đánh giá bài viết