Các khóa học kỹ năng bạn nên tham gia trong thế kỷ 21

0

Tại Mỹ,  một cuộc nghiên cứu về các kỹ năng cơ bản trong công việc đã được thực hiện . Kết luận được đưa ra là có 13 kỹ năng cơ bản cần thiết để thành công trong công việc của người lao động trong thế kỷ 21.

Các khóa học bạn nên tham gia trong thế kỷ 21

1. Creative Thinking – Kỹ năng tư duy sáng tạo

2. Goal setting/ motivation skills – Kỹ năng đặt mục tiêu/ tạo động lực làm việc

3. Communication – Kỹ năng giao tiếp, ứng xử và thiết lập mối quan hệ

4. Leadership – Kỹ năng lãnh đạo

5. Learning Ability – Kỹ năng học và tự học

6. Listening – Kỹ năng lắng nghe

7. Negotiation – Kỹ năng đàm phán, thương lượng

8. Presentation – Kỹ năng thuyết trình và diễn giải ý tưởng

9. Organizational Effectiveness – Kỹ năng tổ chức công việc hiệu quả

10. Personal Development – Kỹ năng phát triển cá nhân trong công việc

11. Problem Solving – Kỹ năng giải quyết vấn đề, tìm giải pháp

12. Self esteem – Kỹ năng quản lý bản thân và tinh thần tự tôn

13. Teamwork – Kỹ năng làm việc nhóm

Kỹ năng là khả năng thực hiện một công việc nhất định, trong một hoàn cảnh, điều kiện nhất định, đạt được một kết quả nhất định. Các kỹ năng có thể là kỹ năng nghề nghiệp (các kỹ năng kỹ thuật cụ thể như hàn, tiện, đánh máy, lái xe, lãnh đạo, quản lý, giám sát…) và kỹ năng sống (các kỹ năng giao tiếp, ứng xử, tư duy, giải quyết vấn đề, hợp tác, chia sẻ…). Mỗi người làm nghề khác nhau thì có các kỹ năng khác nhau. Nhưng các kỹ năng sống là các kỹ năng cơ bản thì bất cứ ai làm nghề gì cũng cần phải có. Do vậy, việc lựa chọn tham gia một khóa học kỹ năng trong thế kỷ 21 là điều bạn nên quyết định ngay bây giờ.

Hanhtrinhdelta.edu.vn ( Theo internet )

Bình Luận Bài Viết
Các khóa học kỹ năng bạn nên tham gia trong thế kỷ 21
Đánh giá bài viết